Απολύμανση Νερού

pH Link + Dual Link

Fully integrated disinfection and dosing system

eXo iQ LS

Όλα σε ένα με λιγότερο αλάτι

Ei²

Σύστημα παραγωγής χλωρίου μέσω ηλεκτρόλυσης άλατος

Chlor EXPERT

Αυτόματος δοσομετρητής υγρού χλωρίου, για κάθε τύπο πισίνας

pH EXPERT

Aυτόματη ρύθμιση του pH, για κάθε τύπο πισίνας

Ei² EXPERT

Σύστημα παραγωγής χλωρίου μέσω ηλεκτρόλυσης άλατος, με προγράμματα ρύθμισης παραγωγής χλωρίου