Αντλίες + Φίλτρα

MS – Media filter

A long-lasting, easy-to-maintain filter

CS – Cartridge filter

Eco-friendly cartridge filters for ultra-fine filtration

FLO PRO VS AUT + iQ Pump

Νέο Μοντέλο Inverter/ μεταβλητής ταχύτητας

FLO PRO e3

Αντλία inverter/μεταβλητής ταχύτητας, απλή και αποτελεσματική με χαμηλή κατανάλωση

FLO PRO Single Speed

Νέες αντλίες FLO PRO μιας ταχύτητας, αποτελεσματικές και ανθεκτικές

FLO PRO VS

Αντλία Inverter/μεταβλητής ταχύτητας για υψηλή απόδοση και χαμηλή κατανάλωση